「LX MODE FESTIVAL 2014」 at TOYOTA LIBRA, Aug 1- Oct 31,2014 Let you come to shop .

「LX MODE FESTIVAL 2014」 at TOYOTA LIBRA, Aug 1- Oct 31,2014
Let you come to shop . 
 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2557 
ที่โตโยต้า ลิบร้า ทั้ง 2 สาขา จัดงาน「LX MODE FESTIVAL 2014」
จัดรายการลด แลก แจก แถม มากมายหลายรายการ
หาเวลามาเลือกชม และเป็นเจ้าของกันได้เลย

Posted in Event