วิธีการชำระเงิน


วิธีการชำระเงินค่าบริwritemyessayการ

1. ชำระโดยการโอนเงิน เข้าบัญชี (สามารถโอนผ่าน ATM ได้)

 

* หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา bestessayes.com/ แจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่ (รวดเร็วกว่า พนักงานเห็นข้อมูลที่แจ้งทันที)

หรือสแกนส่งทางอีเมล yupapornc@lx-mode.co.th พร้อมระบุโดเมนเนม,เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

หลังจากที่คุณได้แจ้งการโอนเงิน your domain name และทางเราได้ตรวจสอบแล้ว โดเมนdo my homework for meของคุณจะถูกจดทะเบียนภายใน 24 ชม. โดยคุณจะได้รับอีเมล์ยืนยัน กรุณาเก็บอีเมล์ไว้สำหรับอ้างอิงในภายหลัง

ถ้าไม่ได้รับการติดต่อใดๆ ภายใน 24 ชม. หลังจากที่คุณได้แจ้งการโอนเงิน กรุณาติดต่อได้ที่ yupapornc@lx-mode.co.th

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระเงิน กรุณาติดต่อได้ที่ yupapornc@lx-mode.co.th

พร้อมกับระบุเลขที่อ้างอิง และโดเมนเนม

cards

2. สามารถชำระผ่านระบบ Paypal โดยเมื่อสิ้นสุดการสั่งซื้อระบบจะให้ท่านเลือกวิธีการชำระ โดยให้เลือกเป็น Paypal

3. สามารถชำระผ่านระบบ Paypal  Credit Cart โดยเมื่อสิ้นสุดการสั่งซื้อระบบจะให้ท่านเลือกวิธีการชำระ โดยให้เลือกเป็น Paypal